سنجاق های کاربران

در این بخش می‌توانید اخبار و تجربیات خود را با شهروندان دیگر به اشتراک بگذارید. انعکاس اخبار، رویدادهای مختلف، معرفی مکان‌های دیدنی، کاستی‌های موجود در بخش‌های زیرساختی شهر و... علاوه بر پویایی اجتماعی، در ایجاد آگاهی بین شهروندان و توسعه شهر نقش به‌سزایی دارد. برآیند این مشارکت، شکل‌گیری و تقویت خرد جمعی، افزایش اعتماد، صمیمیت، سرعت بخشیدن به روند توسعه شهری، ایجاد هدف مشترک بین اهالی شهر، تحکیم وحدت و... خواهد بود.