سوالات متداول


شهروند به معنای کسی است که اهل یک شهر یا کشور و از حقوق متعلق به آن برخوردار باشد. شهرنشینان هنگامی که به حقوق یکدیگر احترام گذارده و به مسئولیت های خویش در قبال شهر و اجتماع عمل نمایند به شهروند ارتقاء یافته اند. این حقوق و تکالیف، لازم و ملزوم یکدیگرند و هیچ یک را نمی توان بدون دیگری تصور کرد.

شخص حقیقی یا حقوقی است که با پذیرش اپلیکیشن چتر و با استفاده از ابزار پذیرش نسبت به فروش کالا و یا ارائه خدمات به دارندگان اپلیکیشن اقدام نماید.

* نمایش تراکنش ها
* مدیریت پسماند
* اسکنر QR code
* رزرو پارکینگ عمومی
* معرفی کسب و کارها
* اینترنت شهری